REFERENCE
Plavební komora Hradištko a Kostomlátky na Labi - kompletní rekonstrukce elektroinstalace velína, výměna celé
elektroinstalace řízení plavební komory včetně nového řídícího systému a ovládání

Elektrárna Počerady - nový paroplynový zdroj 840 MW, montáž a revize hromosvodu na chladící věži, výroba rozvaděčů na
posuvné lešení použité při stavbě chladící věže a údržba elektroinstalace při stavbě. Stavební elektroinstalace v okolí věže.

Elektrárna Mělník - výroba rozvaděčů a napojení servopohonů protipovodňových zábran
Elektrárna Počerady - oprava a revize hromosvodu komínu 220m
ECKG Kladno - zařízení staveniště pro stavbu chladící věže včetně údržby a montáž hromosvodu
Hamé Bzenec - měření a regulace chladícího okruhu
Zeveta Bojkovice - měření a regulace chladícího okruhu
Spolchemie a.s. - napojení a řízení mikrochladičů
Saint Gobain, Králův Dvůr - měření a regulace chladícího okruhu
Kamax Turnov - měření a regulace chlazení linek
TK Sparta Praha - oprava a výměna elektroinstalace po povodních v roce 2013
Semmelrock a.s. - vzduchotechnika zrací komory
VD Štěchovice - přeložka kabelů při rekonstrukci komunikace
VD Jesenice - rekonstrukce vtokové části přehrady, výměna a přepojení elektroinstalce
VD Slapy - rekonstrukce jeřábové dráhy, přeložka elektroinstalace
Kablo Velké Meziříčí - měření a regulace chladícího okruhu
Pewag Vamberk - měření a regulace chladících okruhů
Setuza a.s. - úprava rozvaděčů pro ventilátory
Teplárna Třeboradice - přepojení ovládání servopohů regulace kotelny, repase rozvaděčů a napojení na nový ŘS
Výměna stoupacího vedení včetně elektroměrových rozvaděčů panelový dům Praha - Karlín.
ČZ a.s. Strakonice - měření a regulace chlazení kalící linky
Synthesia a.s. - rekonstrukce a oprava rozvaděčů pro chlazení
KELLER elektro s.r.o.
Copyright © 2019 by "Japeman"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: japeman@japeman.com